Dyplom Ministra Gospodarki

Firma Profilex została wyróżniona Dyplomem i odznaką honorową przyznanym przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Nagroda ta została przyznana za zasługi poniesione na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana za zasługi poniesione na rzecz rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej poprzez osiągnięcia w pracy zawodowej, działalności badawczo-rozwojowej, organizatorskiej lub promocyjnej, stanowiące konkretny wkład w rozwój danej dziedziny gospodarki objętej działem administracji rządowej – gospodarka, w tym w uzyskanie korzystnych efektów ekonomicznych we wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii lub metod zarządzania decydujących o wzroście gospodarczym.